Tepe Prime İş Merkezi Eskişehir Yolu Dumlupınar Bulvarı C Blok No:75 Çankaya/Ankara

Dr. Kadri Altundağ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1990'da bitirmiştir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 1995’te ve aynı kurumun Medikal Onkoloji Ünitesi’nde yan dal uzmanlık eğitimini 1999’da bitirmiştir. 2000'de Doçent, 2007 yılında Profesör olmuştur. 2004-2006 yılları arasında ABD'de Houston, Texas'taki M.D. Anderson Kanser Merkezi'nde misafir öğretim üyesi olarak meme kanseri konusunda çalışmalarda bulunmuştur. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve 2013-2016 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Müdürlüğü,  2013-2015 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Medikal Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığı görevlerini yapmıştır.

2001 yılında “Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Araştırma Ödülü, 2002 yılında “15. Ulusal Kanser Kongresi Aventis Onkoloji Ödülü, 2006 yılında 1. Tıbbi Onkoloji Kongresi-Sözel Bildiri ödülü almıştır. Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından, üstün nitelikli çalışmaları ile ulusal ve uluslararası bilime yapmış olduğu katkıları nedeniyle 2005-2006 yılı “Bilimde Teşvik Ödülü” nü almaya layık görülmüştür. 2007 yılında Elsevier Yayınevi’nin bir ürünü olan, abstrakt ve atıf veri tabanı Scopus aracılığıyla gerçekleştirilen analiz sonucu, akademik performanslarıyla ilk 10 Türk bilim adamı arasına girmiştir. 2008 yılında yapılan 2. Tıbbi Onkoloji Kongresinde” çalışmalarıyla sözel bildiri ve poster ödüllerini, 2009’da yapılan 6. Tıbbi Onkoloji Kongresinde “Opere Evre I-III Meme Kanserli Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı ve Belirleyicileri” çalışmasıyla Dr. Mustafa Samur Ödülleri - En iyi Sözel Bidiri ödülünü kazanmıştır. 2011 yılında Bayındır Hastanesi 11. Tıp Ödülleri-Bilim Ödülünü kazanmıştır. 19. Ulusal Kanser Kongresinde “ Dr. Nijad Bilge Ödülün almıştır.  2012 de 4. Tibbi Onkoloji Kongresi’ nde en İyi çalışma Ödülü ve 9. Ulusal Tibbi Onkoloji Kongresi”nde en iyi bildiri ödülünü almıştır.  2013 de “British Journal of Cancer” de yayınlanan “Efficacy of adjuvant aromatase inhibitor in hormone receptor-positive postmenopausal breast cancer patients according to the body mass index” çalışmasıyla “Tıbbi Onkoloji Araştırma Ödülü” nü almaya hak kazanmıştır. 2013 de “20. Ulusal Kanser Kongresi” Poster Ödülü” nü almaya layık görülmüştür.

2007 yılından beri sadece meme kanserli hastaların tedavileriyle ilgilenmektedir. Şu ana kadar 7000’in üzerinde meme kanserli hastanın tedavi ve takibini üstlenmiştir. Uluslararası 30 un üzerinde meme kanseri faz II ve faz III çalışmalarında baş araştırıcı olarak görev almıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası konferanslarda davetli konuşmacı olmuştur ve meme kanseriyle ilgili danışma kurullarında görev almıştır. 535 uluslararası yayınlanmış veya kabul edilmiş yayını vardır. Uluslararası kongrelerde sunulan bildiri sayısı 204 tür. Ulusal kongrelerde sunulan bildiri sayısı 500 ün üzerindedir. Çalışmalarından aldığı sitasyon sayısı 4396 dir. Halen MKA Meme Kanser Kliniğinde çalışmaktadır.

Dr. Kadri Altundağ (English CV)

I am professor of Medical Oncology. My main interest area is breast cancer. I had been at MD Anderson Cancer Center, Texas, USA between 2004-2006 as visiting scientist and worked there at Breast Medical Oncology Department. Elsevier-Scopus honoured me to receive an award as one of the topten scientists in Turkey. I had breast cancer breast cancer presentations at both international and national conferences. I conducted more than 30 international breast cancer clinical studies. I had 535 international publications and 204 international absracts and 4396 citations.